Network Menu

Medlemsluncher på IKEA Conshohocken

Kom på medlemslunch!

En gång i början av varje månad, efter att styrelsen haft sitt möte, träffas alla som vill för en lunch i restaurangen på IKEA Conshohocken. Kom och träffa andra SWEA-medlemmar över en bit mat eller fika. Ta med en svensk bok, tidning eller DVD så kan vi byta.

Bjud gärna med en svensktalande väninna!

September: 6 september

Oktober: 6 oktober

November: 13 november

December: 11 december

Januari 2018: 8 januari