Network Menu

Styrelsen 2017

Ny styrelse vald!

Styrelsen2017

Stående fr. vänster: Ann-Charlotte Westerberg, Ann-Charlotte Storer, Helena Sthengel, Amy von Sydow Green, Ulla Heinicke, Karin Kornaga.
Sittande fr. vänster: Monica Edqvist, Anna-Lena Bromberg, Sara Shay.

Saknas på bilden gör Ulla-Britt Apell, Susan Lindholm.

Vid årsmötet den 22 februari 2017 avtackade vi Christine Hudson och Birgitta Rydell och välkomnade Ann-Charlotte Westerberg som ny medlemsansvarig och Ulla Heinicke som kassör.  Dessutom valdes Amy von Sydow Green och Helena Sthengel in som nya ledamöter.

Se flera foton och läs om styrelsemedlemmarna här:

http://philadelphia.swea.org/styrelsen/