Philadelphia

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.

LÄS MER OM SWEA INTERNATIONAL

Om swea Philadelphia

SWEA Philadelphia startade den 31 september 1996 som en underavdelning till SWEA New York.

Agneta Nilsson var med och informerade alla intresserade om SWEAs organisation och dess syfte. En interimstyrelse tillsattes bestående av nio personer och utöver dessa anslöt sig ytterligare tio den första kvällen. Sedan rullade det lätt vidare och i januari 1998 blev SWEA Philadelphia en egen avdelning med rösträtt vid de stora mötena ISM (internationella styrelsemötet) och RM (regionmötet). För att bli egen avdelning måste man ha 25 medlemmar. Idag är vi ett 70-tal medlemmar.

Vi har flera intressegrupper. Speciellt för den nyinflyttade är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svenska kvinnor.

Swea – ett unikt nätverk

SWEA kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk! SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

Välkommen till SWEA Philadelphia.

Kommande aktiviteter

07

augusti

03

oktober