Network Menu

Styrelsen 2019

Ny styrelse vald!

 

 

Vid årsmötet den 5 februari 2019 fattades beslut om den nya styrelsen för 2019. Den nya styrelsen för 2019 består av Anna-Lena Bromberg – ordförande, Sara Shay – vice ordförande, Helena Berggren – sekreterare, Helena Sthengel – kassör, Ann-Charlotte Westerberg – medlemsansvarig, Ulla-Britt Apell – PR & Annonser, Annelie Björklund – webbansvarig, Amy von Sydow Green – programansvarig, Ulla Heinicke – ledarmot, Helena Englund-Sarkees – ledarmot, Riitta Tornegård – ledarmot.

Se foton och läs om styrelsemedlemmarna här (under uppdatering):

https://philadelphia.swea.org/styrelsen/