Philadelphia

SWEA

Vad är SWEA Care? SWEA Care är en intressegrupp inom en SWEA-avdelning, med syfte att hjälpa andra medlemmar och finnas till som stöd lokalt när olika behov uppstår. Namnet kan variera något men syftet är att finnas till lokalt som…

SWEA

Tack vare stöd från alla våra medlemmar och donationer samt annonsering från lokala företag kunde SWEA Philadelphia göra föjlande donationer i januari 2023: American Swedish Historical Museum www.americanswedish.org Kalmar Nyckel Foundation www.kalmarnyckel.org Gloria Dei Church (Old Swedes) Philadelphia www.old-swedes.org    

SWEA

  SWEA Philadelphia söker löpande nya kvinnor som har några minuter över att engagera sig antingen i styrelsen eller genom att t ex ordna en aktivitet för medlemmarna. Att vara med i vår styrelse är både roligt och lärorikt. Styrelsen…

SWEA

  Nu finns SWEA Philadelphia på Instagram och sedan tidigare även på Facebook! Vad är Instagram? Det är en app för att dela foto och filmer via t ex din mobiltelefon. När du har laddat ned appen och skapat din…

SWEA

Äntligen har startskottet gått för SWEAs donationsprojekt för att hjälpa ukrainska flyktingar som har kommit till Sverige! Genom SWEAs samarbete med Beredskapslyftet bidrar vi till utbildning och en ökad kunskap i det svenska språket och kulturen för att möjliggöra och…