Network Menu

Medlemsansökan

Bli medlem i SWEA Philadelphia

Genom SWEA möter du svensktalande kvinnor och skapar därigenom en trygghet i tillvaron och ett nätverk för dig och din familj. Vi välkomnar alla kvinnor som talar svenska och är över 18 år som bor i Philadelphia med omnejd (PA, NJ eller DE).

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Årsavgift
Den årliga avgiften är $50. För nya medlemmar som går med efter den 1 september är avgiften $25, och för dig under 25 år är avgiften $25 per år. För portomedlemmar (full medlem i annan SWEA-avdelning) är avgiften $20.

Enklast betalar du med venmo (mobil betalningsapplikation) via din telefon till Swea Philadelphia. Du kan också betala med check eller kontanter till vår kassör (information om postadress får du via emejl från medlemsansvarig när medlemsansökan bekräftats).

Så här ansöker du om medlemskap

Blankett för ansökan om medlemskap hittar du här. Om Du har frågor, kontakta oss gärna via emejl till philadelphia(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Välkommen till SWEA Philadelphia!