Network Menu

SWEA i korthet

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare. SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige

SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till främmande länder. SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

SWEA har cirka 7500 kvinnor som medlemmar i 73 lokalavdelningar i 33 länder.

SWEAs expansion fortsätter. Under åren 2001-2006 växte organisationen med tolv nya avdelningar. Vi ser fram emot att hälsa ännu flera svenskor i utlandet välkomna som medlemmar i framtiden.