Network Menu

SWEA Philadelphia

SWEA Philadelphia startade den 31 september 1996 som en underavdelning till SWEA New York.

Agneta Nilsson var med och informerade alla intresserade om SWEAs organisation och dess syfte. En interimstyrelse tillsattes bestående av nio personer och utöver dessa anslöt sig ytterligare tio den första kvällen. Sedan rullade det lätt vidare och i januari 1998 blev SWEA Philadelphia en egen avdelning med rösträtt vid de stora mötena ISM (internationella styrelsemötet) och RM (regionmötet). För att bli egen avdelning måste man ha 25 medlemmar. Idag är vi ca 65 (2021), något fluktuerande från år till år.