Network Menu

Vår region

OAME, Östra Amerika, är en av de sju regioner som ingår i SWEA International.

Vi har åtta avdelningar i regionen; Boston, New York, New Jersey, Philadelphia, Washington, Virginia Beach, North Carolina och Atlanta.
Regionstyrelsen består av regionordförande Camilla Mörch, SWEA New Jersey, och samtliga avdelningsordföranden.