Philadelphia

Hur SWEA startade i Philadelphia

SWEA Philadelphia startade den 31 september 1996 som en underavdelning till SWEA New York.Agneta Nilsson var med och informerade alla intresserade om SWEAs organisation och dess syfte. En interimstyrelse tillsattes bestående av nio personer och utöver dessa anslöt sig ytterligare tio den första kvällen. Sedan rullade det lätt vidare och i januari 1998 blev SWEA Philadelphia en egen avdelning med rösträtt vid de stora mötena ISM (internationella styrelsemötet) och RM (regionmötet). För att bli egen avdelning måste man ha 25 medlemmar. Idag är vi ca 70, något fluktuerande från år till år.

OAME vår region

OAME, Östra Amerika, är en av de sju regioner som ingår i SWEA International.Vi har åtta avdelningar i regionen; Boston, New York, New Jersey, Philadelphia, Washington, Virginia Beach, North Carolina och Atlanta.Regionstyrelsen består av regionordförande, SWEA Philadelphia, och samtliga avdelningsordföranden.

 
Filly från Philly

Skulptör:Torbjörn Lindgren
Konstnär: Britt Haglid

Hästen tillverkades inför SWEAs 25-årsjubileum 2004. Den stod utställd på Strandvägen under festligheterna i Stockholm. Därefter transporterades den till Philadelphia och har stått uppställd på IKEA Conshohockens restaurang till februari 2013.