Var en aktiv medlem i SWEA Philadelphia!

 

SWEA Philadelphia söker löpande nya kvinnor som har några minuter över att engagera sig antingen i styrelsen eller genom att t ex ordna en aktivitet för medlemmarna.

Att vara med i vår styrelse är både roligt och lärorikt. Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, programansvarig, webbmaster, PR & annons ansvarig, medlemsansvarig och några ledamöter. Styrelsen träffas en gång per månad för ett ca 1,5 timmes möte under trevliga och lättsamma former. De senaste åren har mötet varit under dagstid på IKEA Conshohocken men det kan även vara på kvällstid och helger om det finns önskemål om det.

Om du har en rolig aktivitet som du tror skulle passa föreningen, så hör av dig till någon i styrelsen så kan vi planera det tillsammans. Allt är av intresse – biokväll, middag, studiebesök på arbetsplats, förmiddagsfika, promenad i parken, pysselträff mm. Vi försöker att ha aktiviteter på både dagtid och kvällstid så att alla får en chans att vara med.

Om du har lite tid över och vill hjälpa till med något så kontakta oss på email philadelphia@swea.org så kan du få kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen.