SWEA Care

Vad är SWEA Care?

SWEA Care är en intressegrupp inom en SWEA-avdelning, med syfte att hjälpa andra medlemmar
och finnas till som stöd lokalt när olika behov uppstår.

Namnet kan variera något men syftet är att finnas till lokalt som stöd för SWEA-medlemmar i svåra situationer och efter överenskommelse erbjuda praktisk hjälp, råd eller bara någon att tala med.

I SWEA delar vi ett systerskap världen över, men lokalt kan praktiska och logistiska problem göra vardagen svår och ensam i vissa perioder. Grundtanken är att vi som Sweor visar vänskap och närvaro även i livets svåra stunder. Det kan handla om sjukdom eller ensamhet av olika anledningar och ibland är den bästa medicinen ett telefonsamtal eller en kopp kaffe.