SWEA Philadelphias donationer 2022

Tack vare stöd från alla våra medlemmar och donationer samt annonsering från lokala företag kunde SWEA Philadelphia göra föjlande donationer i januari 2022:

American Swedish Historical Museum

www.americanswedish.org

Kalmar Nyckel Foundation

www.kalmarnyckel.org

Gloria Dei Church (Old Swedes) Philadelphia

www.old-swedes.org

 

donation